101% starostlivosť

  • Reakcia a návrh riešenia najneskôr do druhého pracovného dňa

  • Všetko je dohľadatelné a v kópii dodané klientom

  • Všetko v slovenčine (prípadne v češtine, pokiaľ oficiálny dokument nie je dostupný v slovenskom jazyku)