Dlhodobý rast majetku klienta

Nízke úroky v bankách na bežných, sporiacich i termínovaných vkladoch, slabé zhodnotenie financií v druhom dôchodkovom pilieri.  Štandardné nástroje zhodnocovania Vašich voľných finančných prostriedkov nepraje. Pravidelným sporením prostredníctvom podielových a ETF fondov naopak dosiahnete vyššie zhodnotenie. Hlavne v dlhodobom horizontu sa môžete tešiť z rastúcej hodnoty svojho majetku.