Maximálna bezpečnosť majetku klienta

Zaoberáme sa iba legálnymi a kontrole podliehajúcimi produktmi, ktoré spadajú pod ochranu investorov podľa slovenského, luxemburského, ako i  európskeho práva a smerníc. Sme registrovaní v NBS ako  samostatný finančný agent (SFA). Pre oblasť slovenského kapitálového trhu sme partnermi luxemburskej spoločnosti Moventum S.C.A.a slovenského obchodníka s cennými papiermi, spoločnosti Finax a.s..