Dokumenty

CENNÍK
Cenník Moventum PDF icon cenik_moventum.pdf
Cenník SIS PDF icon cennik_sis_022019.pdf
Cenník Finax PDF icon cennnik_finax_022019.pdf
KIID  
Moventum Plus Aktiv - Balancované portfólio PDF icon kiid_moventum_balancovane.pdf
Moventum Plus Aktiv - Balancované portfólio Európa PDF icon kiid_moventum_balancovane_evropa.pdf
Moventum Plus Aktiv - Defenzívne portfólio PDF icon kiid_moventum_defenzivni.pdf
Moventum Plus Aktiv - Dynamické portfólio PDF icon kiid_moventum_dynamicke.pdf
Moventum Plus Aktiv - Ofenzívne portfólio PDF icon kiid_moventum_ofenzivni.pdf
Finax1 PDF icon kiid_finax1_0_100.pdf
Finax2 PDF icon kiid_finax2_10_90.pdf
Finax3 PDF icon kiid_finax3_20_80.pdf
Finax4 PDF icon kiid_finax4_30_70.pdf
Finax5 PDF icon kiid_finax5_40_60.pdf
Finax6 PDF icon kiid_finax6_50_50.pdf
Finax7 PDF icon kiid_finax7_60_40.pdf
Finax8 PDF icon kiid_finax8_70_30.pdf
Finax9 PDF icon kiid_finax9_80_20.pdf
Finax10 PDF icon kiid_finax10-90_10.pdf
Finax11 PDF icon kiid_finax11_100_0.pdf
FACTSHEET  
Moventum Plus Aktiv - Balancované portfólio PDF icon moventum_balancovane.pdf
Moventum Plus Aktiv - Balancované portfólio Európa PDF icon moventum_balancovane_evropa.pdf
Moventum Plus Aktiv - Defenzívne portfólio PDF icon moventum_defenzivni.pdf
Moventum Plus Aktiv - Dynamické portfólio PDF icon moventum_dynamicke.pdf
Moventum Plus Aktiv - Ofenzívne portfólio PDF icon moventum_ofenzivni.pdf
 
Reklamačný poriadok PDF icon reklamacny_poriadok_042016.pdf
Všeobecné obchodné podmienky PDF icon vop_moventum_012019.pdf
Informačný list PDF icon informacny_list_012019.pdf
Nezohľadňovanie nepriaznivých dopadov na udržateľnosť PDF iconudrzatelnost_sis_03_2021.docx
VÝKONNOSŤ  
Moventum Plus Aktiv PDF icon vyvoj_moventum_ptf_20210531_sk.pdf
Finax portfolio PDF icon vyvoj_finax_ptf_20210531.pdf