Individual

V rámci tohto programu umožňujeme osobám založenie investičného účtu v Luxembursku s možnosťou investovania do akýchkoľvek podielových fondov dostupných na platforme Moventum a zároveň schválených k distribúcií na území Slovenskej republiky. K výberu je veľké množstvo fondov s rôznou investičnou stratégiou podľa miery rizika. Výhodou tohto programu je široké spektrum produktov kolektívneho investovania na strane jednej a tomu nebomedzené možnosti zhodnotenia finančných prostriedkov na strane druhej.

Súhrnne:

  • založenie účtu - 200,- EUR (0,- EUR pri transfere podielových listov z iných investičných spoločností)
  • poplatok za vedenie účtu - 36,- EUR (jednorázové vklady) alebo 48,- EUR (pravidelné vklady) 
  • tranzakčné poplatky - podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Moventum S.C.A.
  • rýchla dostupnosť - likvidita do niekoľkých dní (bez akejkoľvek výpovednej lehoty)
  • garancia hotovosti na účte do sumy 100.000,- EUR