Ako investovať

Vďaka spolupráci so spoločnosťami Moventum S.C.A. a Finax a.s. máme možnosť otvárať investičné účty pre klientov v Luxembursku alebo v Slovenskej republike. Klienti si následne na týchto účtoch zhodnocujú svoje voľné finančné prostriedky, ktoré sú zainvestované v rôznych podielových alebo ETF fondoch. Klienti si pravidelne alebo jednorázovo nakupujú podielové listy fondov, ktoré sa v priebehu investičného horizontu zhodnocujú v závislosti na vývoji kapitálového trhu a investičnej stratégie konkrétneho fondu.

Najčastejšou chybou domácností a firiem je "nechať ležať peniaze ľadom", či už na účtoch v banke alebo doma "pod matracom". Nielen, že dochádza k znehodnoteniu ich kúpnej sily vplyvom inflácie, ale hlavne dochádza k ušlému výnosu, ktorý by mohol byť v súvislosti s investovaním realizovaný. Väčšina ľudí kvôli peniazom pracuje a neuvedomuje si, že peniaze môžu pracovať práve pre nich. Pokiaľ nechcete dúfať a spoliehať sa na sociálnu politiku štátu, tak začnite uvažovať, ako budete nakladať so svojimi voľnými finančnými prostriedkami.

Ukážme si niekoľko základných dôvodov, prečo by každý z nás mal aspoň časť voľných finančných prostriedkov investovať:

 • Výnos
 • Ochrana pred infláciou (dlhodobá priemerná miera sa pohybuje okolo 2 % p. a.)
 • Ochrana už nadobudnutého majetku
 • Zvýšeníe budúcich príjmov
 • Vytvorenie pasivneho príjmu (vyplatené úroky alebo dividendy z podielových fondov)
 • Zaistenie na starobu a nezávislosť na sociálnej politike štátu
 • Zaistenie rodiny
 • Diverzifikácia majetku a portfólia aktív
 • Daňové výhody
 • Peniaze pracujú za Vás (nepoznajú chorobu, dovolenku ani víkendy)
 • Investiícia prináša slobodu a finančnú nezávislosť
 • Peniaze v banke sú jstota straty (kvôli poplatkom nepokryje úrok ani výšku inflácie)
 • Nízke úrokové sadzby na sporiacich/termínovaných produktoch
 • Investície domácností sú základom ekonomického rastu (rast životnej úrovne a blahobytu celej spoločnosti)