Junior

V rámci tohoto programu umožňujeme rodičom otvoriť investičný účet pre svoje dieťa ve veku od 1-17 rokov s obmedzenou možnosťou investovať do aktivne riadených fondov Moventum Plus Aktiv. K výberu je celkovo 5 fondov s rôznou investičnou stratégiu podľa miery rizika. Ide o naše riešenie aktuálnej situácie na trhu, keď nie je k dispozícii kvalitný sporiaci produkt určený pre maloletých. Po zprísnení podmienok výberu peňazí v stavebných sporiteľniach, viď. napr: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/osobni-finance/sporeni-na-dite-neni-rodicu-soud-jim-penize-jen-tak-nevyda_319891.html

Súhrnne:

  • založenie účtu - 200,- EUR
  • poplatok za vedenie účtu - 0,- EUR
  • tranzakčné poplatky - 0,- EUR
  • rýchla dostupnosť - likvidita do niekoľkých dní (bez akejkoľvek výpovednej lehoty)
  • garancia hotovosti na účte do sumy 100.000,- EUR 
  • automatický prechod vlasníctva účtu na maloletého po dosiahnutí plnoletosti
  • nadštandardné zhodnotenie - napr. fond Moventum Plus Aktiv – Ofenzívne portfolio (výkonnosť 48,10% za 5 rokov) ⁿ

ⁿ - údaj k 31.5.2021