Bc. Karel Černín

Zo svojej pozície prevádzkového riaditeľa zodpovedá za rozvoj spoločnosti ako celku. Primárne je zodpovedný za oblasť obchodu, marketingu a IT. Vyštudoval Vysokú školu báňsku v Ostrave, odbor management - marketing. Svoje skúsenosti postupne získaval v nadnárodných spoločnostiach GTS Czech, T-Mobile CZ., Vodafone, 02 CZ., a GE, v ktorých zastával rôzne manažérske pozície.

Na základe svojich dlhoročných skúseností  som sa veľakrát presvedčil o tom, že iba rovnoprávny vzťah  má šancu na dlhodobú, obojstranne prospešnú existenciu. Aj jpreto si naši klienti služby nemusia predplácať"