Ing. Ľuboš Áč

Svoje niekoľkoročné skúsenosti z pôsobenia v britskom finančnom systéme využíva hlavne pri plnení cieľov v oblasti Compliance a Risk management. Okrem vedenia spoločnosti z pozície konateľa zodpovedá za oblasť legislativních noriem a nastavenia interných procesov. Zároveň je zodpovedný aj za odborný školiaci systém v spoločnosti. Vyštudoval odbor Financií na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju profesijnú kariéru začínal vo fondovej spoločnosti Fidelity lnvestments UK, odkiaľ sa presunul do investičnej banky Citigroup UK. Neskôr pracoval v luxemburskej spoločnosti Clearstream Banking lnternational. Pred nástupom do súčasnej spoločnosti zastával pozíciu riaditeľa u obchodníka s cennými papiermi, firmy Jung, DMS & CIE, GmbH.

„Vďaka skúsenostiam z oblasti investičneho bankovníctva a podrobnému prehľadu legislatívnych pravidiel používaných ako v anglo-saskom, tak aj v kontinentálnom bankovom systéme môžem povedať, že práve dôsledné dodržiavanie všetkých legislatívnych noriem, neustále vzdelávanie všetkých zamestnancov a férový prístup ku klientom, sú základným kameňom každej úspešnej spoločnosti pôsobiacej na kapitálovom trhu."