Petra Hutníková

Zodpovedá za oblasť Operations, ktorá zahrňuje všetky procesy súvisiace s otvorením investičných účtov, ich správou a následným servisom. Zároveň má na starosti všetky písomné dokumentácie, s ktorými prichádzajú klienti v priebehu svojho investičného horizontu do styku. Svoje skúsenosti získala vďaka niekoľkoročnému angažmá v maklérskych spoločnostiach lnsia a Fixum, ďalej v UniCredit Bank a neskôr u rakúského obchodníka s cennými papiermi, spoločnosti Jung, DMS & CIE, GmbH.

"Každý poradca by mal k svojmu klientovi pristupovať individuálne, s cieľom vytvorit optimálny investičný profil a tým zabezpečiť vhodné resp. primerané nastavenie služieb produktov kolektivneho investovania. K tomu by mala slúžiť klientská dokumentácia obsahujúca všetky potrebné náležitosti vyplývajúce z potrieb klienta."