Minimálne poplatky

  • Nie sme priaznivci predplatených poplatkov
  • Sme nízkonákladový partner nízkonákladových investičných platforiem 
  • Klientovi ako nášmu partnerovi poskytujeme servis priebežne za priebežné poplatky