Výhody Moventa

Bezpečnosť

 • Sídlo v rámci priestoru EU. Platia rovnaké pravidlá ako u Vašej domácej banky či investičnej platformy
 • Silné medzinárodné zázemie Atlantic Fund Services a Banque de Luxembourg
 • Servis poskytovaní lokálnymi partnermi

Voľba servisného partnera

 • Máte účet na platforme Moventum a Váš terajší servisný partner nespĺňa Vaše očakávania?
 • Máte možnosť zmeny jedným podpisom. Pre bližšie informácie nás kontaktujte

Dôvody pre zmenu:

 • Poradca alebo firma nekomunikuje
 • Sú mi účtované poplatky, ktorým nerozumiem
 • Nevhodne nastavené portfólio investíc (napr. jedna investičná spoločnosť, N trieda fondov  s vyššími nákladmi a pod.)
 • Realizácia mojich pokynov trvá neprimerane dlho (viac dní až týždne)

Jednoduché vedenie účtu

 • Vaše investície v podielových fondoch môžu byť vedené v rôznych fondových spoločnostiach (Franklin Templeton, Fidellty lnvestments, Pioneer lnvestments, Allianz apod.)
 • Je možné ich voľne prevádzať, čo znamená, že tieto podiely si jediným príkazom transferujete na svoj účet na Movente a naďalej tak môžete držať podiely, ktoré ste si zakúpili v minulosti
 • Týmto transferom sa nič nemení, stále ste ako majiteľ podielov vedený Vy

Rýchle a bezproblémové transakcie

 • Transakcie na depozitnom účte Moventum sa vykonávajú rýchlo a bez problémov
 • Všetky pohyby sú viditeľné na on-line náhľade klienta (tzv. AccountView)

Od nás dostanete:

 • všetky údaje o depozite naraz, vždy k aktuálnemu dňu
 • iba jeden výpis z depozita pre všetky fondy
 • iba jedno číslo účtu k prevodom
 • iba jeden ročný výpis pre Vaše daňové priznanie
 • zobrazenie depozitu online, tzv. AccountView
 • zúčtovacie  účty  v  piatich hlavných  menách (CZK, GBP, CHF, JPY, USD, EUR)

Prehľad o všetkých Vašich investíciach

 • Vďaka službe AccountView získate online prístup k Vášmu depozitu na platforme Moventum
 • Môžete sledovať všetky transakcie na svojom účte - teda nákupy, predaje, prevody a celkový stav účtu online
 • Individualizovaný kvartálny report k investíciam do fondu fondov Moventum Plus Aktiv

Obdržíte informácie o:

 • Všetkých stavoch Vášho účtu (stav hotovosti a stav cenných papierov)
 • Cenných papieroch zostavených podľa typu cenných papierov (akcia, dlhopis, podielový fond, ETF fond  a pod.)
 • všetky transakcie cenných papierov
 • položky hotovosti všetkých menových podúčtov
 • všetky hotovostné transakcie