Naše hodnoty

Maximálna bezpečnosť majetku klienta

Zaoberáme sa iba legálnymi a kontrole podliehajúcími produktmi, ktoré spadajú pod ochranu investorov podľa slovesnkého, luxemburského, ako i i európskeho práva a smerníc. Sme registrovaní v NBS ako licencovaný  samostatný finančný agent. Pre oblasť SR sme partnermi luxemburskej spoločnosti Moventum S.C.A. a slovenskej spoločnosti Finax a.s. 

Dlhodobý rast majetku klienta

Nízke úroky v bankách na bežných, sporiacich i termínovaných vkladoch, slabé zhodnotenie financií v druhom dôchodkovom pilieri.  Štandardné nástroje zhodnocovania Vašich voľných finančných prostriedkov nepraje. Pravidelným sporením prostredníctvom podielových a ETF fondov naopak dosiahnete vyššie zhodnotenie. Hlavne v dlhodobom horizontu sa môžete tešiť z rastúcej hodnoty svojho majetku.

Férový prístup, žiadne zbytočné poplatky

Razíme úplne inú stratégiu ako zástupy našich konkurentov. Tam, kde u iných platíte celú radu rôznych poplatkov, u nás tie isté služby máte buď úplne zadarmo alebo s minimálnymi finančnými nákladmi. Snažíme sa vzdelávať klientov, že investovať sa dá aj bez zbytočných poplatkov. Aj preto náš slogan znie „Investície bez zbytočných nákladov."

Dlhodobá spolupráca s klientom

Našou kľúčovou zásadou je pravidelná komunikácia s klientom. Je našim štandardom, že poskytujeme celkový klientsky servis od otvorenia investičného depozita. Staráme sa o vývoj klientovho portfólia, zadávame jednotlivé investičné príkazy na základe pokynov klienta, riešime ďalšie klientove požiadavky ohľadne majetku.

Špecializácia iba na podielové a ETF fondy

Klientom poskytujeme investičné poradenstvo iba v rámci produktov kolektívneho investovania. Žiadne iné investičné produkty v ponuke našej spoločnosti nenájdete. Vďaka tejto špecializácii patríme k poradenskej špičke v oblasti podielových a ETF fondov na Slovensku. Všetko náš čas venujeme iba nášmu odboru, čo sa plne odráža v našej vysokej odbornosti.