Naša špecializácia

Naša spoločnosť sa špecializuje výhradne na investovanie prostredníctvom podielových a ETF fondov. Toto veľmi úzke zameranie na daný segment v oblasti investícii nám dáva výraznú výhodu pred ostatnými konkurenčnými subjektmi, ktoré svoje aktivity rozdeľujú v ponuke ďalších iných finančných nástrojov. Tieto poradenské spoločnosti však potom zákonite nemôžu v oblasti podielových a ETF fondov ponúknuť klientom služby, servis, znalosti a skúsenosti, ako je tomu v prípade našej spoločnosti.

V našej ponuke nenájdete žiadne životné, úrazové či iné typy poistenia. Neponúkame ani stavebné sporenie, dôchodkové pripoistenie či iné ďalšie finančné produkty ako napr. bežné, sporiace či termínované účty. Vďaka tomu môžeme našim klientom garantovať skutočne profesionálny servis a znalosti v segmente investovania do fondov. Celú svoju energiu a čas venujeme iba investíciám do podielových a ETF fondov.

Dôsledne dbáme i na proces vzdelávania. Usporadúvame pravidelné kvartálne semináre pre všetkých našich poradcov, publikujeme odborné články a aktívne sa podieľame na osvete verejnosti v oblasti zhodnocovania voľných finančných prostriedkov cez podielové alebo ETF fondy.

Bezpečnosť

 • Sídlo v rámci priestoru EU. Platia rovnaké pravidlá ako u Vašej domácej banky či investičnej platformy
 • Silné medzinárodné zázemie Atlantic Fund Services a Banque de Luxembourg
 • Servis poskytovaní lokálnymi partnermi

Voľba servisného partnera

 • Máte účet na platforme Moventum a Váš terajší servisný partner nespĺňa Vaše očakávania?
 • Máte možnosť zmeny jedným podpisom. Pre bližšie informácie nás kontaktujte

Dôvody pre zmenu:

 • Poradca alebo firma nekomunikuje
 • Sú mi účtované poplatky, ktorým nerozumiem
 • Nevhodne nastavené portfólio investíc (napr. jedna investičná spoločnosť, N trieda fondov  s vyššími nákladmi a pod.)
 • Realizácia mojich pokynov trvá neprimerane dlho (viac dní až týždne)

Jednoduché vedenie účtu

 • Vaše investície v podielových fondoch môžu byť vedené v rôznych fondových spoločnostiach (Franklin Templeton, Fidellty lnvestments, Pioneer lnvestments, Allianz apod.)
 • Je možné ich voľne prevádzať, čo znamená, že tieto podiely si jediným príkazom transferujete na svoj účet na Movente a naďalej tak môžete držať podiely, ktoré ste si zakúpili v minulosti
 • Týmto transferom sa nič nemení, stále ste ako majiteľ podielov vedený Vy

Rýchle a bezproblémové transakcie

 • Transakcie na depozitnom účte Moventum sa vykonávajú rýchlo a bez problémov
 • Všetky pohyby sú viditeľné na on-line náhľade klienta (tzv. AccountView)

Od nás dostanete:

 • všetky údaje o depozite naraz, vždy k aktuálnemu dňu
 • iba jeden výpis z depozita pre všetky fondy
 • iba jedno číslo účtu k prevodom
 • iba jeden ročný výpis pre Vaše daňové priznanie
 • zobrazenie depozitu online, tzv. AccountView
 • zúčtovacie  účty  v  piatich hlavných  menách (CZK, GBP, CHF, JPY, USD, EUR)

Prehľad o všetkých Vašich investíciach

 • Vďaka službe AccountView získate online prístup k Vášmu depozitu na platforme Moventum
 • Môžete sledovať všetky transakcie na svojom účte - teda nákupy, predaje, prevody a celkový stav účtu online
 • Individualizovaný kvartálny report k investíciam do fondu fondov Moventum Plus Aktiv

Obdržíte informácie o:

 • Všetkých stavoch Vášho účtu (stav hotovosti a stav cenných papierov)
 • Cenných papieroch zostavených podľa typu cenných papierov (akcia, dlhopis, podielový fond, ETF fond  a pod.)
 • všetky transakcie cenných papierov
 • položky hotovosti všetkých menových podúčtov
 • všetky hotovostné transakcie