Naše zásady

  • Otvorenosť - jednáme a vyžadujeme aj od všetkých kolegov jednanie "na rovinu" nielen vo vnútri spoločnosti ale i smerom navonok
  • Férovosť – sme zastáncovia "fair play", k problémom sa staviame čelom, vždy sme pripravení sa dohodnúť
  • Dlhodobosť – stabilitu si ceníme viac než jednorázové akcie, hľadáme dlhodobé riešenia
  • Spoľahlivosť – za našimi hodnotamy si stojíme a hájíme našich klientov, partnerov a spoločnosť nad rámec predstáv všetkých zúčastnených
  • Hospodárnosť – sme dobrými hospodármi, náklady držíme na uzde, sme priaznivcami rozumných riešení, nízkých poplatkov a vysokých odmien
  • Pracovitosť – stále se učíme, chceme vedieť čo najviac o našom obore dnes ale i za 10 rokov