Naši partneri

MOVENTUM

Spoločnosť Moventum S.C.A. je platforma poskytujúca plný servis ohľade podielových a ETF fondov, ktorá sa špecializuje na podporu nezávislých finančných poradcov a inšitucionálnych klientov pomocou technológie, nástrojov a zdrojov, ktoré sú potrebné pri prvotriednom investičnom poradenstve a investičných službách. Operácie Moventa poskytujú finančným inštitúciám a nezávislým finančným poradcom (tzv. IFA) technologickú platformu, ktorá ucelene integruje nástroje dojednávania obchodov so systémami vysporiadania obchodov a umožňuje tak priamy obchodný postup pri vzájomných fondových transakciách. Viac informácií o spoločnosti nájdete na jej webových stránkach Viac informácií o spoločnosti nájdete na ich webových stránkách (http://www.moventum.cz/).

FINAX

Spoločnosť Finax a.s. je licencovaný obchodník s cennými papiermi, ktorý na slovenskom kapitálovom trhu razí cestu inteligentného investovania do akcií a dlhopisov cez indexové   ETF fondy. Finax ponúka 11 portfólií s rôznou mierou rizikovosti podľa zastúpenia akcií a dlhopisov v portfóliách. Výber konkrétneho portfólia je automatizovaný podľa rizikového profilu investora a jeho investičných cieľov. Na stratégiách sa aplikuje vlastný automatizovaný rebalansing. Viac informácií  o spoločnosti nájdete na jej webových stránkach (http://www.finax.sk/).

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Spoločnosť Franklin Templeton Investments sa zameriava na zaisťovanie exceletnej správy aktív pre svojich podieľnikov. V jednej firme združuje radu prvotriednych investičných tímov, čo im umožňuje ponúkať špecializované znalosti v širokom rozsahu investičných štýlov a tried aktív, to všetko podložené silou a zdrojmi jedného z najväčších svetových správcov aktív. Czech lnvestment Services je priamym sprostredkovateľom fondov spoločnosti Franklin Templeton Investments na území Slovenskej republiky v rámci obchodnej platformy Moventum. V prípade zájmu si môžete stiahnuť oficiálne potvrdenie, deklarujúce skutočnosť, že klienti spoločnosti Czech lnvestment Services sú prostredníctvom platformy Moventum vlastníkmi podielov vo všetkých fondoch spravovaných spoločnosťou Franklin Templeton lnvestments. Viac informácií o spoločnosti nájdete na ich webových stránkách (http://www.franklintempleton.cz/).

FIDELITY INVESTMENTS

Společnost Fidelity International poskytuje prvotriedne investičné riešenia i odborné znalosti v oblasti financovania dôchodkového zabezpečenia pre inštitúcie, individuálnych investorov a ich poradcov s cieľom pomáhať klientom budovať lepšiu budúcnost pre nich a pre ďalšie generácie. Ako súkromná spoločnosť premýšla generačne a investuje so zohľadnením dlhodobého horizontu. Pomáhať klientom sporiť si na dôchodok a iné dlhodobé investičné cieľe bolo a je v jadre jej obchodnej stratégie tejto spoločnosti už takmer 50 rokov. Spoločnosť zodpovedá za správu celkových aktiv klientov v celkovej sume 348,2 mld. EUR od viac než 2,2 miliónov klientov v regiónch Áziie a Tichomoria, Európy, Blízkeho východu a Južnej Amerika. Viac informácií o spoločnosti nájdete na ich webových stránkách (https://www.fidelity.cz/).

BNP PARIBAS

Spoločnosť BNP Paribas Investment Partners patrí medzi najväčších správcov aktív v Európe a do prvej dvadsiatky v globálnom merítku s 560 mld. EUR pod správou. Je súčasťou globálnej skupiny BNP Paribas Group, ktorá patrí medzi nejsilnejšie bankové skupiny ve svee. Jej pôsobnosti siahají od bankových služieb cez spotrebné úvery, operativne leasingy, poistenie, obchody s realitami alebo správou aktív. Celková orientácia je zamerená na výsledky s medzinárodnym tímom 30 tisíc profesionálov v Európe, Ázii, Južnej a Severnej Amerike. Viac informácií o spoločnosti nájdete na ich webových stránkách (https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-investment-partners-bnp-par...).