Finax

Príbeh Finaxu sa začal v apríli 2017. Za vznikom spoločnosti stoja Juraj Hrbatý a Radoslav Kasík. Stretli sa náhodou a veľmi rýchlo zistili, že ich pohľady na slovenský finančný trh sú identické. Jura a Rada spojila hlavne nespokojnosť so slovenským finančným sektorom, na ktorom chýbali finančné produkty, ktoré by dlhodobo prinášali nadpriemerný výnos a kde na prvom mieste je klientDaňové hľadisko investovania sa väčšinou nerieši vôbec. Slováci doslova znehodnocujú svoje úspory. Juro s Radom sa rozhodli, že to zmenia. Výsledkom je FinaxMisiou Finaxu je sprístupniť a rozšíriť inteligentné investovanie do každej domácnosti na Slovensku. "Chceme zvýšiť finančnú gramotnosť Slovákov, naučiť ich pár základných pravidiel, ako správne investovať, ako zvýšiť príjmy z úspor, finančne plánovať a neplatiť dane tam, kde nemusia", svorne tvrdia obaja zakladatelia spoločnosti Finax. Čím je Finax odlišný?

 

Základom sú skúsenosti

  • Desaťročie našich skúsenosti nás prinútilo sa zamyslieť a prekopať investovanie, ako ho poznáme dnes, do novej revolučnej formy.

Univerzálny produkt

  • Investovanie by malo byť jednoduché, zrozumiteľné, lacné a s čo najnižšími daňami. Len vtedy funguje a je výnosné.

Časom overené riešenia

  • História poukazuje na jeden záver: diverzifikované indexové fondy dlhodobo prekonávajú aktívne spravované portfólia.

Garančný fond

  • Finax je súčasťou systému na ochranu majteku prostredníctvom Garančného fondu investícií. Majetok klientov je chránený do výšky 50,000 EUR.

NBS

  • Na činnosť našej spoločnosti dohliada Národná banka Slovenska. Konať v najlepšom záujme klienta chápeme ako naše poslanie.

AOCP

  • Sme členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, ktorá dohliada na dodržiavanie povinností svojich členov.