Rozsah služieb Finaxu

  • Investovanie do akcií a dlhopisov najúspešnejších svetových firiem cez indexové fondy ETF

  • Finax ponúka 11 portfólií s rôznou mierou rizikovosti podľa zastúpenia akcií a dlhopisov v portfóliách

  • Výber konkrétneho portfólia je automatizovaný podľa rizikového profilu investora a jeho investičných cieľov

  • Na stratégiách sa aplikuje vlastný automatizovaný rebalansing