Produkt Finax

Finax ETF portfólia

  • 10 ETF fondov /6 akciových a 4 dlhopisové/

  • 11 stratégii s rôznou mierou rizika

  • Renomovaní správcovia ETF

  • Od 20 EUR mesačne alebo 1.000 EUR jednorázovo

  • Nulové dane

  • Výber od 3 do 17 dní