FINAX ETF

Vyberte si z 11 investičných stratégií s rôznymi výnosovými a rizikovými profilmi. Celkový investičný proces je pod dohľadom skúseného týmu analytikov a investičných špecialistov.

  • Široká diverzifikácia investičných nástrojov do rôznych investičných segmentov
  • Nízke poplatky, vyššie výnosy, vysoká likvidita a bezpečnosť , oslobodenie od dane
  • 10 ETF fondov (6 akciových a 4 dlhopisové) pokrýva až ¾ svetového trhu
  • Vhodné i pre bežných investorov vďaka možnosti jednorazových vkladov od 1.000 EUR alebo pravidelných vkladov už od 20 EUR
  • 11 rôznych stratégií v rámci ETF fondov podľa Vášho profilu šancí a rizík, znalostí a skúseností, investičného horizontu, finančného zázemia a investičných cieľov