Oficiálne stanovisko spoločnosti Moventum S.C.A. k situácii ohľadom vplyvu koronavírusu na finančné trhy.

Počet nakazených a ľudí, ktorí tomuto vírusu podľahli momentálne nezadržateľne rastie. Doposiaľ platilo, že stredisko nákazy bola Čína, ale vírus sa v posledných dňoch rozširuje po celom svete. Dokonca sa nakazili i ľudia, ktorí v Číne ani neboli a dokonca sa s infikovanými nedostali ani do kontaktu. Posledné alarmujúce čísla boli hlásene z Južnej Kórei, Iránu a naposledy i z Talianska. Strach zo svetovej pandémie sa postupne rozrastá medzi verejnosťou. My v Movente nie sme žiadni experti na vírusy a nevieme ani vyčísliť resp. vydať vyjadrenia o ďalšom vývoji. O to viacej by sme chceli týmito našimi prehláseniami analyzovať vplyv na samotné kapitálové trhy a stratégie Moventum Plus Aktiv.

Nie je žiadnym prekvapením, že akciové kurzy sa dostali na kapitálových trhoch pod výrazný tlak. Dôsledky /negatívne/ vplývajúce na svetovú ekonomiku budú v nasledovných týždňoch a mesiacoch neprehliadnuteľné. Presný výmer je však z dnešného pohľadu ťažko merateľný. Konjukturálny optimizmus, ktorý sa v posledných týždňoch postupne viac a viac rozširoval, sa rozplynul. Oveľa viac sa dostáva do popredia obava z opätovného rozšírenie recesie na svetové hospodárstvo.  

Profitujúcimi v tejto situácii sú najmä dlhopisoví investori. Ich cenné papiere silno profitovali z predstavy voľných, menovo-politických opatrení centrálnych bánk. Tak spadli výnosy 10 ročných amerických vládnych dlhopisov už na úroveň 1,37% a 10 ročné dlhopisy spolkovej vlády na -0,48%.

To znamená, že akciovo senzitívne fondy zo stratégie Moventum Plus Aktiv boli silno ovplyvnené, oveľa viac, ako dlhopisové stratégie. Doposiaľ dosiahnuté zisky v kalendárnom roku 2020 boli opäť ponížené. Naša stratégia, ktorú aplikujeme od minulého roka je založená na využívaní dlhodobých dlhopisových nástrojov, ktoré pôsobia proti slabšiemu ekonomickému prostrediu na trhu. Práve z tejto stratégie doposiaľ profitovali naše fondy Moventum Plus Aktiv /okrem Ofenzívneho portfólia, ktoré v sebe nezahŕňa dlhopisové tituly/.