O nás

Slovak Investment Services s.r.o. je registrovaná v Národnej banke Slovenska ako samostatný finančný agent a na základe tejto licencie vykonáva činnosti v oblasti investícií na slovenskom kapitálovom trhu. Sme čistými špecialistami na investície do podielových a ETF fondov. Za našou spoločnosťou stoja ľudia, ktorí v rámci svojej profesijnej kariéry nazbierali skúsenosti v zahraničných investičných spoločnostiach, kde je zhodnocovanie finančných prostriedkov formou podielových a ETF fondov každodennou súčasťou života ľudí. V Českej a Slovenskej republike pôsobí naša spoločnosť už niekoľko rokov a poskytuje investičné služby tisíckam klientov. Vďaka najmodernejšej technológii majú naši klienti jednoduchý prístup k podielovým a ETF fondom z celého sveta.

Sme servisnými partnermi luxemburskej spoločnosti Moventum S.C.A. Moventum je investičná platforma ponúkajúca podielové a ETF fondy od viac ako 400 investičných spoločností. Ako depozitára cenných papierov svojich klientov využíva Moventum služieb Banque de Luxembourg, jednej z najväčších bánk v luxemburskom finančnom systému. 

Ďalším našim partnerom je Finax a.s., slovenská spoločnosť s licenciou obchodníka s cennými papiermi. Finax sa ako prvý subjekt rozhodol sprístupniť pre klientov tzv. inteligentné investovanie do ETF fondov. Celkovo až 11 investičných stratégií ponúka klientom nadpriemerné zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Pokiaľ sa chcete podieľať na raste trhu, Finax je pre Vás tá najvýhodnejšia a najlacnejšia voľba pri dlhodobom investovaní.