Obmedzené investičné riziko

  • Riziko existuje vždy, iba  musíme nájsť tú správnu mieru
  • Vhodnosťou investičného portfolia, pravidelnosťou investovania a výškou investície
  • Pravidelná kontrola vhodnosti a primeranosti v priebehu investovania
  • To, čo fungovalo pred 5 rokmi, už dnes môže byť úplne inak. A väčšinou i je ....