Moventum Plus Aktiv

Vyberte si z piatich investičných portfólií s rôznymi výnosovými a rizikovými profilmy. Celkový investičný proces je vedení medzinárodnými analytikmi a špecialistami na investičný výzkum a môže sa bez problémov porovnávať s najlepšími investičnými spoločnosťami sveta.

  • Široká diverzifikácia investičných nástrojov do rôznych investičných segmentov
  • Jasne štruktúrovaný, úspešný proces investovania bez „mäkkých“ faktorov vďaka zapojeniu skúseného investičného tímu
  • Vhodné i pre bežných investorov vďaka možnosti jednorázových alebo pravidelných vkladov už od 50 EUR
  • 5 rôznych stratégií fondov Moventum Plus Aktiv analogicky podľa Vášho profilu šancí a rizik, investičného horizontu a investičných cieľov
  • Defenzívne, Balancované, Balancovaná Európa, Dynamické a Ofenzívne portfólio