Pravidelná investícia

Efektívne a dlhodobé budovanie majetku pri vynaložení pravidelných vkladov, ktoré nenarušia Váš mesačný rozpočet a zaistia splnenie Vašich plánov a cieľov do budúcnosti.

 

Myslíte si, že nemáte peniaze na investovanie? Omyl! Naše programy pre pravidelné investovanie umožňujú investovať mesačne už od 50 EUR. Odložiť si 50 EUR mesačne bokom nič nerieši? Uveďme si jednoduchý ilustrativny príklad:

Napr.: 30 ročný člověk, ktorý sa chce zaistiť na starobu, si dohodne pravidelnú investíciu 50 EUR/mesačne do jedného z portfólií ponúkaných našou společnosťou. V dlhom časovom horizonte pri priemernom ročnom výnose  4% p. a. si klient po 30 rokoch z fondu vyplatí takmer 25.525 EUR (suma celkových vkladov je 15.000 EUR).

Kúzlo pravidelného investovania bolo objavené už dávno, hlavne v období veľkých trhových turbulencí ako napr. v roku 1929 či 2008, keď nastal krach na Newyorskej burze resp. vypukla svetová finačná kríza. Vo vyspelom svete je pravidelné investovanie do podielových fondov preverený nástroj slúžiaci k dlhodobému a bezpečnému budovaniu majetku. Vďaka pravidelnému investovaniu je klient do istej miery "imúnny" voči krátkodobým trhovým výkyvom a to na základe tzv. cost average effect (teda priemerovaniu nákladov).

Cost average effect - je zmysluplné a výhodné využiitie výkyvov kurzu cien podielov fondu. Prostredníctvom pravidelných vkladov dosiahne investor stav, keď pri klesajúcich kurzoch získa viac podielov fondu a pri rastúcich kurzoch menej. Týmto investor dosiahne pri dlhodobom investičnom pláne výhodnú priemernú cenu pre jednotlivé podiely fondu. Pri nízkych cenách sa nakupuje relativne veľký počet podielov a pri vysokých cenách naopak menší počet. Cost average effect je o to väčší, čím dlhšie trvá investovanie a čím vyššia je volatilita, teda kolísavosť trhu.

Hlavné výhody pravidelného investovania

 • Vyššie zhodnotenie vkladov ako u běžných bankových a depozitných produktov
 • Dostupnosť pre všetkých potenciálnych klientov 
 • Široký výber investičných stratégií
 • Peniaze spravujú profesionálni portfólio manažéri
 • Veľmi podrobné a dostupné informácie o fondoch
 • Sporenie (pravidelné investovanie) je možné kedykoľvek pozastaviť, zmeniť alebo celkovo ukončiť a peniaze si vyplatiť na svoj osobný účet
 • Eliminácia časovania vstupu do trhu
 • Orientácia na klienta

Aká je úloha Slovak Investment Services?

 • Vykonávame analýzu klienta a klientovho portfolia na základe jeho investičného profilu
 • Poskytujeme celkový klientský servis od otvorenia depozita až po výplatu posledného eura
 • Zadávame jednotlivé investičné príkazy na základe dohody s klientom
 • Staráme se o vývoj klientovho portfólia 
 • Riešime ďalšie klientove požiadavky ohľedne jeho majetku (financovanie nehnuteľnosti alebo alternatívne  formy investovania)