Produkty

Naša spoločnosť je špecialistom na investície do otvorených podielových fondov a ETF fondov. Nie ste doposiaľ presvedčení o tom, že práve táto forma zhodnocovania voľných finančných prostriedkov je pre Vás vhodná? Pokiaľ nám budete dôverovať, reálnymi príkladmi z bežného života Vás presvedčíme o tom, že pre rast hodnoty Vášho majetku sú podielové a ETF fondy tou najlepšou  a najlacnejšou alternatívou.

Výhody pre Vás:

  1. založenie investičného účtu on-line už od 0,- EUR, viď Cenník SIS 
  2. možnosť investovania už od 20,- EUR bez akýchkoľvek záväzkov
  3. vedenie účtu od 0,- EUR/ročne
  4. rýchla dostupnosť, likvidita do niekoľkých dní (bez akejkoľvek výpovednej lehoty)
  5. možnosť založiť účet aj pre maloletých, viď. program JUNIOR
  6. poistenie hotovosti na účte do sumy 100.000,- EUR