Študent

V rámci tohto programu umožňujeme osobám ve veku 18 - 26 rokov založenie investičného účtu na platforme Moventum s 50% zľavou zo základného cenníka, tj. za 100,- EUR s obmedzenou možnosťou investovať iba do aktivne riadených fondov Moventum Plus Aktiv. K výberu je celkovo 5 fondov s rôznou investičnou stratégiou podľa miery rizika. Cieľom je ponúknuť mladým ľudom získanie vlastnej skúsenosti s touto formou investovania bez akýchkoľvek bariér či rizík. Jedná se de facto o kurz finančnej gramotnosti – praktická časť.

Súhrne:

  • založenie účtu - 100,- EUR
  • poplatok za vedenie účtu - 0,- EUR
  • tranzakčné poplatky - 0,- EUR
  • rychlá dostupnosť - likvidita do niekoľkých dní (bez akejkoľvek výpovednej lehoty)
  • garancia hotovosti na účte do sumy 100.000,- EUR
  • nadštandardné zhodnotenie - napr. fond Moventum Plus Aktiv – Ofenzívne portfolio (výkonnosť 48,10% za 5 let) ⁿ

ⁿ - údaj k 31.5.2021