Rozsah služieb platformy Moventum

 

Rozsah služieb

 

Základné služby

Proces optimalizácie

Služby s pridanou hodnotou

 

• Založenie a správa konsolidovaného
online účtu

• Účty vo viacerých menách

• Možnosť online príkazov a ich
sledovanie

• Globálne investície až do 9000 fondov od 420 investičných spoločností

• Podporné produkty

• Investičné fondy

• Výmena obchodovaných fondov

• Depozitá na dobu určitú

• Informácie v reálnom čase o hotovosti k dispozícii

• Priame pasíva,  plány sporenia  a plány renty

• Rôzne modely poplatkov / provízie a sledovanie, riešenie na mieru

• Správa aktív na báze fondov:
spravované fondové portfólia (možnosť viacerých produktov) 

• Nákup fondov

• Úhrada vo viacerých menách

• Obchodovanie v devízach

• Správa peňažných transakcií

• Aktívne podnety a sledovanie vstupných bezpečnostných transferov

• Výpočet provízie, výber, platba a správa

• Podrobný a flexibilný informačný systém o účte investora a periodické správy o účte      

• Online informačný portál s možnosťou bieleho štítkovania (‘MoventumOffice’)

• Uvítacia stránka s aktuálnymi informáciami o operáciach, fondoch alebo o službách.

• Zobrazenie v reálnom čase o hotovosti a bezpečnostných pohyboch

• Prístup na trh a údaje o fondoch

• Dômyselné informačné nástroje, integrovaný výkon a údaje o aktivitách

• Správa povolení a projektov

• Správa výstupu

• Flexibilní prístup a správa práv

•Online prístup k zobrazeniu pre koncových investorov (‘AccountView’)

• Podpora marketingu

• Operačná podpora cez HelpDesk v Luxembursku