Spolupráca

Poďte s nami zrealizovať svoje kariérne sny. Ponúkame podporu stabilnej firmy, veľmi atraktivny produkt a dynamické prostredie pre osobný rozvoj. Za kvalitnú prácu a vysoké pracovné nasadenie Vás čaká úspech a nadpriemenré finančné odmeny. Nechba Vám podnikateľský duch? Ovplylivnite svoju kariéru vlastným pričinením.

Aké typy ľudí hľadáme?

Tí najúspešnejší ľudia v našej spoločnosti majú pozitivny prístup k životu a nechýba jim šťipka zdravého sebavedomia. V našej brandži platí, že pôvodná profesia člověka nie je rozhodujíca. Základom je viera vo vlastné schopnosti, zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a dodržiavanie disciplíny. Investičný poradca Slovak lnvestment Services je nezávislý odborník, ktorý pomáhá svojim klientom s plnením ich cieľov. Obor investičného poradenstva nie je pre každého, vyberáme si tie najlepšie osobnosti, s ktorými se chce spoločnosť ďalej rozvíjať. Dbáme na zachovanie úrovne a dôkladne si vyberáme, koho spoločnosti chceme.