Fondy Moventum Plus Aktiv

V našej ponuke nájdete okrem iných fondov aj špeciálnu skupinu pod názvom Moventum Plus Aktiv. Jedná sa o "domovské" fondy spoločnosti Moventum S.C.A. Aktivna správa je realizovaná od investičnýh profesionálov zo spoločnosti Conventum Asset Management, ktorý bol v roku 2016 hodnotený ako najlepší management fondu v Luxembursku.

  1. Proces investovania

Jasne štruktúrovaný, úspešný proces investovania bez „mäkých" faktorov a bez individuálneho rizika vďaka prítomnosti zkúseného tímu investičných profesionálov

  1. Reálna alokácia

Kvartálne úpravy štruktúry portfolia podľa aktuálneho stavu na trhu a realizácia výsledkov z nezávislej trojdňovej konferencie o investovaní organizovanej spoločnosťou Moventum 

  1. Proces výberu  fondov

Produktovo a poskytovateľsky neutrálny proces výberu fondov pri naplňovaní jednotlivých investičných tried so zapojením externej spoločnosti FondsConsult Research AG.

  1. Vyváženie

Automatické kvartálne vyváženie (rebalansing) portfolia fondov Moventum Plus Aktiv a prispôsobenie osobnému profilu šancí a rizík investorov

  1. Vysoká flexibilita

Môžete si vybrať z piatich rôzných stratégií fondov Moventum Plus Aktiv analogicky podľa Vášho profilu šancí a rizík, Vášho investičného horizontu a Vašich investičných cieľov. Fond je flexibilný taktiež z hľadiska objemu investíc a tak môžete investovať už od 50,- EUR jednorázového vkladu alebo formou pravidelného sporiaceho plánu

  1. Vysoká transparentnosť Vašej kapitálovej investície

Vďaka možnosti online prístupu na účet vždy vidíte aktuálny vývoj svojej kapitálovej investície

  1. Atraktívne ceny

V rámci tohoto fondu ponúka Moventum veľmi atraktivnu cenovú politiku za poplatky:

0,- € depozitného poplatku (v depozitu MoventumClassic, ktoré je využívané výhradne pre fondy Moventum Plus Aktiv)

0,- € poplatku za transakce

0,- € poplatku za odkup/ výmenu za iný fond