Výhody podielových fondov

Investície do podielových fondov prinášajú veľa výhod. Je iba na klientovi, ktoré z nich v rámci svojej stratégie využije k zhodnoteniu voľných finančných prostriedkov.

Profesionálna správa fondov

 • Majetok fondov obhospodarujú kvalifikovaní odborníci, ktorí majú dostatok skúseností, možností a informácií, na ktorých základe môžu učiniť čo možno najkvalifikovanejšie investičné rozhodnutie v danej investičnej stratégií. ETF fondy majú stratégiu stanovenú vopred
 • Ako všade sú dobrí a zlí, drahí a lacní a keďže sa bavíme p peniazoch, sú tu i podvodníci…nebojte sa,  školné máme už zaplatené a Vám naše skúsenosti odovzdáme

Dostupnosť

 • Prevažná väčšina podielových a ETF fondov je dostupná širokej verejnosti. Pravidelné investície do fondov ide uskutočniť už od 20 EUR, prípadne výšku zmeniť podľa aktuálnej situácie investora

Veľký výber

 • Existuje mnoho investičných spoločností, ktoré ponúkajú  širokú paletu podielových  a ETFfondov rôznych typov, investičných zameraní, rizík, alebo fondov s rôznym investičným horizontom
 • Na svete existuje veľké množstvo podielových či ETF fondov od “úplne bezpečných” až po ty čo investujú do “kohútích zápasov” stačí si vybrať. Podľa Vašich možností a cieľov navrhneme vhodné a primerané formy investovania

Diverzifikácie rizika

 • Fondy nakupujú množstvo cenných papierov a pokiaľ poklesne hodnota jedného cenného papieru z celého portfólia klienta, pokles kurzu fondu sa prejaví len veľmi malým dielom, prípadne je kompenzovaný rastom iného cenného papieru v portfóliu
 • Napríklad fond fondov Moventum Plus Aktiv investuje cca do ďalších 30-40 fondov a tie až následne do cenných papierov (akcie, dlhopisy) akciových firiem obchodovaných na burzách, takže rozkladáte svoje peniaze do svetovej ekonomiky pre predstavu cca do 900 spoločnosti veľkosti ČEZu

Dostatok informácií

 • Aktuálne ceny podielových listov sú uverejňované v dennej tlači, alebo na stránkach investičných spoločností, ktoré nájdete také informácie o dlhodobej výkonnosti alebo o zložení portfólia fondu
 • Navyše od nás pri investícií do fondu fondov Moventum Plus Aktiv obdržíte upravený švrťročný report v slovenskom jazyku o vývoji Vašej investície a investičnú stratégiu na ďalší kvartál. Vy následne posúdite, či je to takto v súlade s Vašou predstavou, prípadne vymeníte správcu svojich aktív

Vysoká likvidita

 • Podielové listy je možné kedykoľvek predať naspať investičnej spoločnosti za aktuálny kurz. Investičná spoločnosť má povinnosť Vaše podielové listy odkúpiť do 14 dní

Daňové výhody

 • Pokiaľ podielnik nechá prostriedky v ETF fonde dlhšie ako 1 rok, je jeho prípadný výnos oslobodený od dane zo zisku (na rozdiel od termínovaných vkladov, alebo dôchodkového  pripoistenia, kedy je výnos zdanený 15 %)

Prístup na zahraničné trhy

 • S fondami sa môžete podieľať na raste trhov, ktoré sú exotické a na ktoré by ste ako obyčajný investor nemal prístup resp. by ste museli podstúpiť vysoké transakčné náklady. Navyše, fond disponuje celou škálou odborníkov v jednotlivých regiónoch a máte tak dostatok informácií o danom trhu
 • A čo si napríklad myslíte o investícií do vody, lítia či nehnuteľnosti?