Zaistenie budúcnosti detí

  • Založenie investičného účtu pre maloletého 
  • Možnosť mesačných výplat v rôznych menách (napr. počas študijného pobytu v zahraničí)
  • Investovať za vnúčika môžu i starí rodičia
  • Ideálny stav = pravidelné investovanie v rámci dlhodobého investičného horizontu