PODIELOVÉ FONDY

Podielové fondy sa radia medzi formy kolektívneho investovania. Ich základný princíp spočíva v tom, že väčšie množstvo investorov zverí svoje voľné finančné prostriedky profesionálnemu správcovi - investičnej spoločnosti, ktorá ich za odmenu obhospodáruje a zhodnocuje. Základnou jednotkou fondu je podielový list a držiteľ podielových listov (investor) sa nazýva podielnikom fondu. Podielový fond má oproti iným formám investovania radu vlastností a výhod, ktoré umožňujú jeho použitie vo veľmi širokom okruhu investorov.

Prečo investovať do podielových fondov

Nebudete svoje voľné finančné zdroje potrebovať v priebehu nasledujúcich piatich či desiatich rokov? Potom môžete využiť fondy s dlhodobým rastovým potenciálom, napr. akciových nebo zmiešaných. Pre kratší horizont môžete využiť dlhopisové fondy alebo fondy fondov. Investičný horizont do jedného roku je doménou fondov peňažných.

K základným výhodám kolektívneho investovania patrí predovšetkým možnosť výhodného investovania na finančných trhoch. Zhromažďovaním menších vkladov od viacerých investorov môže správca fondu rozložiť portfólio fondu do rôznych investičných inštrumentov čím minimalizuje riziko celého portfólia. Výhodou je taktiež vysoká likvidita vložených prostriedkov (peniaze máte doma do cca. do 10 pracovných dní).

Dôvody využitia podielových fondov

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoju kariéru
na správnom mieste

Staňte sa s nami špecialistami
na investície.

čítať viac