PREČO INVESTOVAŤ

Neplánujete svoje voľné finančné prostriedky použiť v priebehu nasledujúcich 5 rokov? Potom môžete využiť fondy s dlhodobým rastovým potenciálom, napr. akciový alebo zmiešaný fond. Pre kratší investičný horizont môžete využiť dlhopisové fondy alebo fondy fondov. Investičný horizont do jedného roku je doménou peňažných fondov.ů

K základným výhodám kolektívneho investovania patrí predovšetkým možnosť výhodného investovania na globálnych finančných trhoch. Hromadením menších vkladov od viacerých investorov môže správca fondu rozložiť portfólio fondu do rôznych investičných inštrumentov, čím minimalizuje riziko celého portfólia. Výhodou je taktiež vysoká likvidita vložených prostriedkov, teda schopnosť premeny podielových listov na hotovosť, keďže peniaze máte na svojom osobnom účte v priebehu cca. 10 dní.ů

Podielové a ETF fondy sa radia medzi formy kolektívneho investovania. Ich základný princíp spočíva v tom, že väčšie množstvo investorov zverí svoje voľné finančné prostriedky profesionálnemu správcovi - investičnej spoločnosti, ktorá ich za odmenu obhospodáruje a zhodnocuje. Základnou jednotkou fondu je podielový list, držiteľ podielových listov (investor) sa nazýva podielnikom fondu. Podielový fond má oproti iným formám investovania množstvo vlastností a výhod, ktoré umožňujú jeho použitie veľmi širokému okruhu investorov. Medzi základne patria možnosť neobmedzene investovať či už výškou investovanej sumy, periodicitou, mierou rizika či dĺžkou investičného horizontu.ů

Do tejto skupiny sa radia i ETF fondy, ktoré na rozdiel od podielových fondov nemajú správcu, čiže svojho manažéra. Investičná stratégia sa určí na začiatku a fond následne kopíruje vopred stanovený index. Nakoľko sa jedná o pasívnu formu zhodnocovania finančných prostriedkov, nazýva sa i stratégia „bez emócii“.ů

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoju kariéru
na správnom mieste

Staňte sa s nami špecialistami
na investície.

čítať viac