AKO INVESTOVAŤ

Vďaka spolupráci so spoločnosťami Moventum S.C.A. a Finax a.s. máme možnosť otvárať investičné účty pre klientov v Luxembursku alebo v Slovenskej republike. Klienti si následne na týchto účtoch zhodnocujú svoje voľné finančné prostriedky, ktoré sú zainvestované v rôznych podielových alebo ETF fondoch. Klienti si pravidelne alebo jednorázovo nakupujú podielové listy fondov, ktoré sa v priebehu investičného horizontu zhodnocujú v závislosti na vývoji kapitálového trhu a investičnej stratégie konkrétneho fondu.

Najčastejšou chybou domácností a firiem je "nechať ležať peniaze ľadom", či už na účtoch v banke alebo doma "pod matracom". Nielen, že dochádza k znehodnoteniu ich kúpnej sily vplyvom inflácie, ale hlavne dochádza k ušlému výnosu, ktorý by mohol byť v súvislosti s investovaním realizovaný. Väčšina ľudí kvôli peniazom pracuje a neuvedomuje si, že peniaze môžu pracovať práve pre nich. Pokiaľ nechcete dúfať a spoliehať sa na sociálnu politiku štátu, tak začnite uvažovať, ako budete nakladať so svojimi voľnými finančnými prostriedkami.

Díky spolupráci se společností Moventum a.s. máme možnost otvírat investiční účty pro klienty přímo v Lucembursku. Klienti následně na těchto účtech zhodnocují své volné finanční prostředky, které jsou zainvestované v různých podílových fondech. Klienti pravidelně nebo jednorázově nakupují podílové listy fondů, které se v průběhu investičního horizontu zhodnocují v závislosti na vývoji kapitálového trhu a investiční strategii konkrétního podílového fondu.

Nejčastější chybou domácností a firem je nechat ležet peníze ladem, ať už na účtech v bance, nebo doma „pod matrací“. Nejenže se znehodnocuje jejich kupní síla vlivem inflace, ale zejména dochází k ušlému výnosu, který by mohl být v souvislosti s investováním realizován. Většina lidí pro peníze pracuje a neuvědomuje si, že peníze mohou naopak pracovat pro ně. Pokud nechcete doufat a spoléhat se na sociální politiku státu, začněte uvažovat, jak naložíte se svými volnými zdroji.

Ukážme si niekoľko základných dôvodov, prečo by každý z nás mal aspoň časť voľných finančných prostriedkov investovať:

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoju kariéru
na správnom mieste

Staňte sa s nami špecialistami
na investície.

čítať viac