FINAX

Príbeh Finaxu sa začal v apríli 2017. Za vznikom spoločnosti stoja Juraj Hrbatý a Radoslav Kasík. Stretli sa náhodou a veľmi rýchlo zistili, že ich pohľady na slovenský finančný trh sú identické. Jura a Rada spojila hlavne nespokojnosť so slovenským finančným sektorom, na ktorom chýbali finančné produkty, ktoré by dlhodobo prinášali nadpriemerný výnos a kde na prvom mieste je klient. Daňové hľadisko investovania sa väčšinou nerieši vôbec. Slováci doslova znehodnocujú svoje úspory. Juro s Radom sa rozhodli, že to zmenia. Výsledkom je Finax. Misiou Finaxu je sprístupniť a rozšíriť inteligentné investovanie do každej domácnosti na Slovensku. "Chceme zvýšiť finančnú gramotnosť Slovákov, naučiť ich pár základných pravidiel, ako správne investovať, ako zvýšiť príjmy z úspor, finančne plánovať a neplatiť dane tam, kde nemusia", svorne tvrdia obaja zakladatelia spoločnosti Finax. Čím je Finax odlišný?

Základom sú skúsenosti

Desaťročie našich skúsenosti nás prinútilo sa zamyslieť a prekopať investovanie, ako ho poznáme dnes, do novej revolučnej formy.

Univerzálny produkt

Investovanie by malo byť jednoduché, zrozumiteľné, lacné a s čo najnižšími daňami. Len vtedy funguje a je výnosné.

Časom overené riešenia

História poukazuje na jeden záver: diverzifikované indexové fondy dlhodobo prekonávajú aktívne spravované portfólia.

Garančný fond

Finax je súčasťou systému na ochranu majteku prostredníctvom Garančného fondu investícií. Majetok klientov je chránený do výšky 50,000 EUR.

NBS

Na činnosť našej spoločnosti dohliada Národná banka Slovenska. Konať v najlepšom záujme klienta chápeme ako naše poslanie.

AOCP

Sme členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, ktorá dohliada na dodržiavanie povinností svojich členov.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoju kariéru
na správnom mieste

Staňte sa s nami špecialistami
na investície.

čítať viac